ΦΕΚ 2360/Β/20.06.2018

  • 20 Ιουνίου 2018

Απόφ. 6054_57482

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δήμου Ρήγα Φεραίου.(2)

Επιστροφή