ΦΕΚ 234/Δ/12.06.2018

  • 14 Ιουνίου 2018

Απόφ. 10/1337/9-5-2018

Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στη θέση «Καλαμοδιανό» της Δ.Κ. Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής.(1)

Επιστροφή