ΦΕΚ 234/Δ/12.06.2018

  • 14 Ιουνίου 2018

Απόφ. 10/1339/9-5-2018

Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στη θέση «Κομενίκος» της Τ.Κ. Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής. (3)

Επιστροφή