ΦΕΚ 2282/Β/15.06.2018

  • 15 Ιουνίου 2018

Απόφ. ΔΕΕΟΘ 0007512 ΕΞ 2018

Καθορισμός θέσης ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στη ζώνη A - A1 - «Γειτονιά τουρισμού - αναψυχής και επιχειρηματικού πάρκου» του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγ. Κοσμά, περιφέρειας Αττικής.(2)

Επιστροφή