ΦΕΚ 2304/Β/18.06.2018

  • 19 Ιουνίου 2018

Απόφ. ΔΑΠ/Φ.Α/Φ.4.2/οικ.175616/1918

Διαδικασία εκμίσθωσης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης δημοσίων λατομείων. (1)

Επιστροφή