ΦΕΚ 2090/Β/07.06.2018

  • 07 Ιουνίου 2018

Απόφ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/οικ.19885

Σύσταση - συγκρότηση πενταμελούς γνωμοδοτικού οργάνου στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αντικείμενο τη διενέργεια διαγωνισμών ή απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών και εκτέλεσης εργασιών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.(4)

Επιστροφή