ΦΕΚ 219/Δ/07.06.2018

  • 08 Ιουνίου 2018

Απόφ. 897/48119

Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας έκτασης δασικού χαρακτήρα του άρθρου 3 του ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει συνολικού εμβαδού 27,70 στρεμμάτων στη θέση «Βίγλα» οικισμού Ευαγγελισμού Περιφέρειας Τ.Κ. Κομίτου της Δ.Ε. Καφηρέα του Δήμου Καρύστου Π.Ε. Ευβοίας.(1)

Επιστροφή