ΦΕΚ 218/Δ/07.06.2018

  • 08 Ιουνίου 2018

Απόφ. 10/1335

Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στη θέση «Προφήτης Ηλίας» της Δ.Κ. Νέου Μαρμαρά του Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής.(1)

Επιστροφή