ΦΕΚ 218/Δ/07.06.2018

  • 08 Ιουνίου 2018

Απόφ. 10/1336

Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στη θέση «Ίτς Καλά» της Δ.Κ. Νικητής του Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής.(2) .

Επιστροφή