ΦΕΚ 2073/Β/07.06.2018

  • 08 Ιουνίου 2018

Απόφ. 320/2/03.05.2018

Τροποποίηση της 245/2/02.02.2017 (Β 811) απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου παιγνίων με τίτλο: [Ρύθμιση θεμάτων διενέργειας του Ελεγκτικού Έργου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων και στελέχωσης και λειτουργίας του ΣώματοςΕλεγκτών Παιγνίων.].(2)

Επιστροφή