ΦΕΚ 2059/Β/07.06.2018

  • 08 Ιουνίου 2018

Απόφ. ΓΔΟΠ 0001199 ΕΞ 2018

Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 31ης Δεκεμβρίου 2014 και της 1ης Ιανουαρίου 2015 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.(1)

Επιστροφή