ΦΕΚ 120/ΑΑΠ/07.06.2018

  • 07 Ιουνίου 2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/32875/2031

Παράταση αναστολής έκδοσης εγκρίσεων δόμησης και αδειών δόμησης στην εκτός σχεδίου περιοχή Καλυμπάκι ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση του Δήμου Ελευσίνας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής (Νομός Αττικής).(2)

Επιστροφή