ΦΕΚ 120/ΑΑΠ/07.06.2018

  • 07 Ιουνίου 2018

Απόφ. μ. ΓΓΔΠ 0009260 ΕΙ 2018

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΓΓΔΠ0016711ΕΞ2017/24.10.2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Τουρισμού - Πολιτισμού και Αθλητισμού «Έγκριση πολεοδομικής μελέτης παραθεριστικού - τουριστικού χωριού και Σχεδίου Γενικής Διάταξης χωροθέτησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και έργων υποδομής Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος για την εφαρμογή του ΕΣΧΑΔΑ “Αγ. Ιωάννης” Σιθωνίας (ΑΑΠ 253/2.11.2017)».(1)

Επιστροφή