ΦΕΚ 114/ΑΑΠ/04.06.2018

  • 07 Ιουνίου 2018

Απόφ. 64766/910

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Σερβίων στα Ο.Τ. 43α και Ο.Τ. 53 του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού.(1)

Επιστροφή