ΦΕΚ 114/ΑΑΠ/04.06.2018

  • 07 Ιουνίου 2018

Απόφ. 3210

Τροποποίηση σχεδίου πόλεως στην Πολεοδομική Ενότητα «Μπόρα - Αλώνια Μπάρας» και στα Ο. Τ. Γ1371 - Γ1370 και Γ1372Α.(2)

Επιστροφή