ΦΕΚ 118/ΑΑΠ/06.06.2018

  • 06 Ιουνίου 2018

Απόφ. ΔΔΠ Γ 0008993 ΕΞ 2018

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αμπελοκήπων Δήμου Ιωαννιτών στo Ο.Τ.-ΚΧ 332, με την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης της ιδιοκτησίας Αγλαΐας Παπανικολάου - Μπομπέτση, σε συμμόρφωση προς την υπ΄ αριθμ. 3002/11-12-2001 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.(2)

Επιστροφή