ΦΕΚ 117/ΑΑΠ/05.06.2018

  • 06 Ιουνίου 2018

Απόφ. 171626(710)

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό χώρου Πολιτιστικών Εγκαταστάσεων στο Ο.Τ. Γ308 επί του πεζοδρόμου Νικ. Καζαντζάκη της περιοχής επέκτασης του Δήμου Καλαμαριάς σε συμμόρφωση της αριθμ. 1676/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.(3)

Επιστροφή