ΦΕΚ 113/ΑΑΠ/04.06.2018

  • 06 Ιουνίου 2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/158986/16651/1555

Χαρακτηρισμός ως μνημείου του παλαιού λιθόστρωτου μονοπατιού, στην περιοχή Κουταλά, του Δήμου Καλαμάτας, Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, φερομένης ιδιοκτησίας Δήμου Καλαμάτας.(1)

Επιστροφή