ΦΕΚ 1987/Β/01.06.2018

  • 04 Ιουνίου 2018

Απόφ. Α.Π.ΔΧΠ 0001388 ΕΞ 2018/Χ.Π. 1172

Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 26ης και 27ης Νοεμβρίου 2016 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.(1)

Επιστροφή