ΦΕΚ 212/Δ/01.06.2018

  • 05 Ιουνίου 2018

Απόφ. 79386

Επανακαθορισμός ορίων παραλίας στην θέση «ΔΕΛΦΙΝΙΑ» Τ.Κ. Προαστίου Δ.Ε Λεύκτρου του Δ. Δυτικής Μάνης Ν. Μεσσηνίας.(1)

Επιστροφή