ΦΕΚ 211/Δ/01.06.2018

  • 05 Ιουνίου 2018

Απόφ. 159/10509/π.ε.2017

Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος που διέρχεται από λατομικό χώρο μαρμάρων στη θέση «ΣΠΗΛΙΑ» της Τ.Κ. Συκής, της Δ.Ε. Αφετών, του Δήμου Νοτίου Πηλίου, στην Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.(1)

Επιστροφή