ΦΕΚ 1968/Β/01.06.2018

  • 05 Ιουνίου 2018

Απόφ. 849/3

Τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 834/2/ 2017 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 4262/ Β’/2017). (4)

Επιστροφή