ΦΕΚ 210/Δ/30.05.2018

  • 04 Ιουνίου 2018

Απόφ. 79393

Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού και παραλίας στην Θέση «ΧΡΑΝΟΙ» Δ.Ε Αίπειας του Δ. Μεσσήνης Ν. Μεσσηνίας.(1)

Επιστροφή