ΦΕΚ 1977/Β/01.06.2018

  • 04 Ιουνίου 2018

Απόφ. Α.Π.ΓΔΟΠ 0001312 ΕΞ 2018

Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου 2016 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.(2)

Επιστροφή