ΦΕΚ 1977/Β/01.06.2018

  • 04 Ιουνίου 2018

Απόφ. Α.Π.ΓΔΟΠ 0001313 ΕΞ 2018

Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 25ης και 26ης Σεπτεμβρίου 2017 σε περιοχές του Δήμου Σαμοθράκης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. (3)

Επιστροφή