ΦΕΚ 2818/Β/16.07.2018

  • 17 Ιουλίου 2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/39459/683

Τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης μελετών Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων (Π.Χ.Π.) του ν. 4447/2016 (Α΄ 241).(1)

Επιστροφή