ΦΕΚ 105/Α/14.06.2018

  • 14 Ιουνίου 2018

Απόφ. 4549

Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις. (1)

Επιστροφή