ΦΕΚ 1929/Β/30.05.2018

  • 30 Μαΐου 2018

Απόφ. 2133.1/39328/2018

Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 20 «Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής» .(1)

Επιστροφή