ΦΕΚ 194/Δ/17.05.2018

  • 21 Μαΐου 2018

Απόφ. 5312/50257

Καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού-παραλίας για πρώτη φορά στη θέση «Στάρι-Αγ.Ανδρέα» Λιναριάς,του Δήμου Σκύρου , Π.Ε. Ευβοίας. (1)

Επιστροφή