ΦΕΚ 1768/Β/17.05.2018

  • 18 Μαΐου 2018

Απόφ. Γ3Β 656/60181

Τροποποίηση, για τα κτίρια που δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις, των: α) με αριθμ. πρωτ. 3047/Π.Ε./ Α325/27.3.2014 (Β’ 846) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πυρκαγιά στις 29 Μαΐου 2013 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων», β) με αριθμ. πρωτ. 1453/Π.Ε./ Α325/27.3.2014 (Β’ 846) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πυρκαγιά στις 25 Αυγούστου 2012 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής», γ) με αριθμ. πρωτ. 3763/Α322/27.3.2014 (Β’ 858) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πυρκαγιά στις 02 Αυγούστου 2013 στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής», δ) με αριθμ. πρωτ. 4118/Α322/27.3.2014 (Β’ 859) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πυρκαγιά της 5ης Αυγούστου 2013 σε περιοχές του Δήμου Μαραθώνος της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής» και ε) με αριθμ. πρωτ. 798/Α322/13.10.2014 (Β’ 2825) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και καθορισμός πιστωτικών διευκολύνσεων για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πυρκαγιά της 21ης Ιουλίου 2012 στη Δ.Κ. Αιαντείου της Δ.Ε. Σαλαμίνας του Δήμου Σαλαμίνος της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής». (4)

Επιστροφή