ΦΕΚ 97/ΑΑΠ/17.05.2018

  • 18 Μαΐου 2018

Απόφ. 3637

Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης αλλαγής χρήσεων γης Ελασσόνας στα Ο.Τ. Γ8, Γ148, Γ155 (Νηπιαγωγείου – συνοικία Αμπελοκήπων).»(3)

Επιστροφή