ΦΕΚ 97/ΑΑΠ/17.05.2018

  • 18 Μαΐου 2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/141451/15117/1417

Χαρακτηρισμός ως μνημείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1β του ν.3028/2002, του κελύφους του κτηρίου στη συμβολή των οδών Μαιζώνος 135 και Παντανάσσης 31 (χωρίς τις μεταγενέστερες επεμβάσεις στα ανοίγματα του ισογείου και του ορόφου και χωρίς τις μεταγενέστερες προσθήκες επί της οδού Μαιζώνος 133), στην Πάτρα, φερόμενης ιδιοκτησίας Γεώργιου Λαδόπουλου και Αλεξάνδρου Ιωάννου Παντελή. (1)

Επιστροφή