ΦΕΚ 97/ΑΑΠ/17.05.2018

  • 18 Μαΐου 2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/140525/15045/1405

Χαρακτηρισμός ως ιστορικού τόπου της περιοχής των λατομείων μαρμάρου του 19ου αιώνα στη θέση Μαράθι της νήσου Πάρου, του Δήμου Πάρου, Π.Ε. Πάρου, Περιφ. Νοτίου Αιγαίου.(2)

Επιστροφή