ΦΕΚ 95/ΑΑΠ/17.05.2018

  • 18 Μαΐου 2018

Απόφ. 27-04-18

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 110Α του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Ιτέας του Δήμου Δελφών (ν. Φωκίδος).(1)

Επιστροφή