ΦΕΚ 95/ΑΑΠ/17.05.2018

  • 18 Μαΐου 2018

Απόφ. 82253

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ Κ 235Α της Δ.Ε. Δροσούπολης Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής, που αφορά σε αλλαγή χρήσης από ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ σε ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ.(2)

Επιστροφή