ΦΕΚ 1532/Β/04.05.2018

  • 07 Μαΐου 2018

Απόφ. 5819/54313

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Αλοννήσου Ν. Μαγνησίας.(1)

Επιστροφή