ΦΕΚ 1272/Β/10.04.2018

  • 12 Απριλίου 2018

Απόφ. 3597 6 - 29/03/2018

Δεύτερη (2η) προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.(1)

Επιστροφή