ΦΕΚ 1279/Β/10.04.2018

  • 11 Απριλίου 2018

Απόφ. 37798 - 03/04/2018

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 137926/14-12-2017 (Β’ 4445) υπουργικής απόφασης «Δεύτερη (2η) προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016».(1)

Επιστροφή