ΦΕΚ 62/ΑΑΠ/04.04.2018

  • 11 Απριλίου 2018

Απόφ. 533/26424

Έγκριση Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δ.Ε. Βίνιανης Δήμου Αγράφων Π.Ε. Ευρυτανίας.(1)

Επιστροφή