ΦΕΚ 1841/Β/22.05.2018

  • 23 Μαΐου 2018

Απόφ. ΔΑΕΕ/1000

Παραχώρηση της παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην υποδομή του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (Government Cloud - G-Cloud) της εταιρείας Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.(3)

Επιστροφή