ΦΕΚ 1835/Β/22.05.2018

  • 23 Μαΐου 2018

Απόφ. 49663

Τροποποίηση της αριθμ. 137926/14-12-2017(Β΄ 4445) υπουργικής απόφασης «Δεύτερη (2η) προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016».(1)

Επιστροφή