ΦΕΚ 1826/Β/22.05.2018

  • 23 Μαΐου 2018

Απόφ. 2335

Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αβδήρων Ν.Ξάνθης.(2)

Επιστροφή