ΦΕΚ 1928/Β/30.05.2018

  • 30 Μαΐου 2018

Απόφ. 7731/75318

Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαρισαίων.(1)

Επιστροφή