ΦΕΚ 1797/Β/21.05.2018

  • 22 Μαΐου 2018

Απόφ. 6787/64724

Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων. (1)

Επιστροφή