ΦΕΚ 100/ΑΑΠ/21.05.2018

  • 23 Μαΐου 2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/25663/1643

Μερική τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της δημοτικής ενότητας Μάνδρας του δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας (Ν. Αττικής).(2)

Επιστροφή