ΦΕΚ 100/ΑΑΠ/21.05.2018

  • 23 Μαΐου 2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/117992/12835/1229

Χαρακτηρισμός ως μνημείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1γ του ν. 3028/2002, τριών κτηρίων (του υπόστεγου Γυμναστικής, του διώροφου κτηρίου του αμφιθεάτρου και του ισογείου κτηρίου των λουτρών), στον περιβάλλοντα χώρο του διατηρητέου κτηρίου της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας, επί των οδών Μαρασλή, Αλωπεκής και Σουηδίας στην Αθήνα.(1)

Επιστροφή