ΦΕΚ 106/ΑΑΠ/22.05.2018

  • 24 Μαΐου 2018

Απόφ. 27-04-18

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 14 «Πανόραμα» της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς (Ν. Αττικής). (1)

Επιστροφή