ΦΕΚ 193/Δ/16.05.2018

  • 18 Μαΐου 2018

Απόφ. 5313/50261

Καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού-παραλίας για πρώτη φορά στη θέση «Ακρωτήριο Μπούρος» της Τ.Κ. Αετού,του Δήμου Καρύστου, Π.Ε. Ευβοίας.(2)

Επιστροφή