ΦΕΚ 190/Δ/16.05.2018

  • 18 Μαΐου 2018

Απόφ. 3692/17

Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος αριθ. τεμαχίου 298 ανάμεσα στα αγροτεμάχια αριθ. 1837-678 διανομής 1932 του αγροκτήματος Καλλιθέας Νέας Χιλής του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (1)

Επιστροφή