ΦΕΚ 1685/Β/15.05.2018

  • 16 Μαΐου 2018

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/ 4241/A32

Προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης επιδόματος προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις φυσικές καταστροφές των τελευταίων τεσσάρων μηνών του 2017 σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4501/2017 και το άρθρο 75 του ν. 4509/2017.(2)

Επιστροφή